Don Boskov čebelnjak

Veržej
26.07.2017

Življenje nekega čebelnjaka se začne, ko začne utripati njegovo srce - brenčanje čebel. Tudi v naši hiši od danes utripa to srce.

Že ob samem načrtovanju prenove okolice v sonaravni vrt, ki ga je pripravil Marko Štajner, je imel čebelnjak posebno mesto. Dolga je bila pot od ideje do uresničitve. Najprej smo našli novo primerno mesto, ga utrdili in pripravili temelje ličnemu čebelnjaku s prostorom za apiterapijo, ki sta ga izdelala Andrej Tominc in Robert Krivec iz podjetja IzLesa. Devet panjev je s podobo don Boska, ki jo je narisala češka slikarka Alena Urbánková, opremil Jožef Osterc. Zaposleni, domačini Veržeja in člani Čebelarskega društva Veržej so čebelnjak pokrili s Tondachovimi strešniki bobrovci in ga pred vremenskimi pojavi zaščitili z naravno emulzijo, Ivo Kodba pa je opravil kleparska dela. Da je srce začelo prav biti, sta se potrudila Jože Andrejč in Alojz Novak, ki sta tudi prevzela strokovno skrb nad novim življenjem. 

Še bi lahko naštevali, kaj vse se je dogajalo in zakaj ta čebelnjak s sobo za apiterapijo. A najpomembnejše je, da se tudi Zavod Marianum Veržej zaveda, do je od čebel odvisna naša nadaljnja kakovost življenja, če ne kar naše življenje samo. Zato smo v naše poslanstvo duhovnega in celostnega spremljanja otrok, mladih, družin in starejših ob ureditvi sonaravnega vrta nujno vključili tudi življenje don Boskovega čebelnjaka.