NPK

Za ohranjanje znanja rokodelskih veščin je pomembna predvsem poklicna usmerjenost. Skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje RS smo oblikovali 6 poklicev Nacionalne poklicne kvalifikacij in sicer lončar, ročni tkalec, slamokrovec, medičar, pletar in filcar. Hkrati s standardom znanja in katalogom pripravljamo tudi programe poklicnega usposabljanja za nekatere od teh poklicev.

V Centru DUO so tako na voljo izobraževalni programi, po katerih si lahko kandidati pridobijo tudi formalno izobrazbo (Nacionalno poklicno kvalifikacijo za rokodelske poklice) za izvajanje določenih dopolnilnih ali samostojnih dejavnosti (NPK Lončar, Umetnostni / Podkovski kovač, Pletar).

Pri tem je pomembno poudariti, da si je Zavod Marianum Veržej – Center DUO pridobil tudi status izvajalca postopkov za preverjanje in potrjevanje NPK. Tako bo lahko nudil ne le usposabljanja, pač pa tudi certificiranja za omenjene poklice.

Pilotno smo že izvedli programe usposabljanja za NPK Pletar, Lončar in Umetnostni kovač. Udeleženci so, ne glede na poklic, največ časa preživeli v delavnicah, kjer so jih usposabljali priznani rokodelci. Tako so v 120 urah črpali znanje in veščine, ki so osnovna podlaga za njihovo nadaljnje delo in snovanje. Usposabljanja smo podkrepili še z različnimi predavanji in strokovnimi ekskurzijami, kjer so udeleženci prihajali v stik s kulturno dediščino določene rokodelske panoge.

S svojimi dejavnostmi, predvsem izobraževalnimi in raziskovalnimi, Center DUO postaja osrednji izobraževalni center severovzhodne Slovenije.