Tečajniki usposabljanja NPK lončar prejeli priznanja

Veržej
07.04.2017

Po uspešnem vpisu Zavoda Marianum Veržej v Register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov aktivne politike zaposlovanja smo v Rokodelskem centru DUO Veržej v decembru začeli z izvajanjem daljšega usposabljanja za pridobitev znanj in spretnosti NPK lončar, v katerega so se lahko vključile brezposelne osebe, ki so ustrezale razpisanim pogojem. Tako se je v program usposabljanja vključilo 10 brezposelnih oseb, ki so zaznali svojo priložnost, predvsem pa ustvarjalnost in željo po ohranjanju tradicionalnih znanj in spretnosti ter se podali bolj ali manj na povsem novo pot ustvarjanja z glino.

180-urno usposabljanje smo izvedli z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje in s podporo Evropske unije, Evropskega socialnega sklada. Potekalo je pretežno v lončarski delavnici pod vodstvom lončarke Urše Ambrož, v usposabljanje pa smo vključevali tudi strokovnjake z drugih področij. Ob zaključku usposabljanja ugotavljamo, da so udeleženci dobili osnovna znanja, spretnosti pa bodo morali še naprej pridno piliti za lončarskim vretenom, da bodo dosegli zahteve pridobitve NPK lončar.

Tudi zaradi tega podpiramo uvajanje vajeniškega programa v slovenske šole in si lahko le želimo, da bomo na nacionalni ravni kmalu začeli z sistemskim izobraževanjem tudi za rokodelske poklice, ki tako ne bodo več prepuščeni le neformalnim izobraževanjem, ki trenutno skrbijo, da tradicionalna znanja ne gredo v pozabo.

Ob odprtju priložnostne razstave izdelkov tečajnikov v Ekomuzeju in krajši slovesnosti, ki jo je organiziral vodja Centra DUO Ivan Kuhar, je direktor Zavoda Marianum Veržej Peter Pučnik podelil priznanja o uspešno opravljenem usposabljanju in zaželel vsem udeležencem, da bi z novimi znanji uspešno gradili svojo osebno in poklicno pot.