Duhovna ponudba za mlade

Če našo hišo kaj še posebej zaznamuje, sta to ritem in utrip mladosti, saj ogromno mladih prihaja k nam in se tukaj ustvarjalno vključejejo v statve svojih programov in prireditev.

 

 

Bivalni prostori za mlade so v izvirno obnovljenih mansardah starega podstrešja. Ob potrebnih sanitarnih prostorih je tam na razpolago nad 30 ležišč, poleg tega pa še prostori za skupno delo in delavnice.

 

 

 

 

 

Še zlasti za mlade je dobrodošla hišna igralnica, saj je velikokrat potrebno "pregrete" možgane nekoliko sprostiti in ohladiti na priljubljenih igralih.

 

 

 

V našo hišo prihajajo najrazličnejše skupine mladih od ministrantov, birmancev, animatorjev, pevcev ...

S skupino vedno pride njihov voditelj z animatorji, ki mu pomagajo pri izvedbi programa.