Ekomuzej s strokovno knjižnico

Rokodelstvo je pomembna panoga pomurskega človeka, ki je vedno znal sodelovati z naravo in iz nje črpati le najboljše, kar mu ponuja. Zavedamo se, da je potrebno to vrednoto obujati in ozaveščati, hkrati pa narediti rokodelstvo zanimivo za sodobnega človeka. Ekomuzej tako predstavlja zbirke različnih rokodelskih obrti, ki so nastale s strokovno podporo Pomurskega muzeja Murska Sobota. Zbirke se sprotno dopolnjujejo in nadgrajujejo, z namenom povezati tradicijo z novo oblikovanimi rokodelskimi izdelki, ki nastajajo na različnih izobraževalnih delavnicah, oz. izdelki samih udeležencev usposabljanj. Osnovo ekomuzeja predstavljajo različni eksponati orodij in izdelkov rokodelcev, pridobljenih ali izdelanih na različnih aktivnostih Centra DUO, ki jih bomo v bližnji prihodnosti (preko drugih projektov, ki so v teku) še dopolnjevali. Ekomuzej pa smo že nadgradili s strokovno knjižnico, ki hrani odprto dokumentacijo za vse zainteresirane, ki bi radi našli na enem mestu literaturo urejeno po rokodelskih panogah.