Vzpostavitev mreže družbeno odgovornih turističnih ponudnikov – ETHOS LAND

SPLOŠNI CILJ PROJEKTA

Glavni cilj projekta ETHOS LAND je zagotoviti trajnostni razvoj programskega območja, ki temelji na etičnih vrednotah, družbeni odgovornosti ter lokalni ekonomiji s poudarkom na izkoriščanju naravnih in kulturnih danosti za potrebe turizma.

Skozi začrtane projektne aktivnosti, ki bodo zasledovale glavni cilj projekta bomo posledično prispevali tudi k trem ključnim specifičnim ciljem programa. Naše aktivnosti namreč temeljijo na umeščanju novih turističnih destinacij z nočitvenimi kapacitetami v samo okolje, še posebej na krajih, kjer ni prisotne veliko turistične ponudbe, a je hkrati na voljo dovolj naravnih in kulturnih vrednot, ki jih lahko skrbno in v skladu z etičnimi načeli tudi izkoristimo.

Skozi povezovanje in ustvarjanje lokalne etične mreže ponudnikov etičnega turizma ter vključevanju novih ponudnikov na trg bomo tudi prispevali k ustvarjanju oziroma krepitvi lokalnega gospodarstva, ki ga zasleduje specifični cilj programa.

Etični turizem

Etični turizem je oblika razvoja turizma, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob hkratnem varovanju okolja, torej vključuje okolijske, gospodarske in socialne vidike. Etični turizem zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti prihodnjih generacij. Je priložnost za krepitev lokalnega gospodarstva, ustvarjanje novih delovnih mest, angažiranje posameznikov iz različnih ciljnih skupin ter pot do postopnega zmanjšanja razvojnega zaostanka obmejnih regij.

To je oblika turizma, ki zagotavlja, da finančni učinki turizma ostanejo v regiji, katero so turisti obiskali. V nasprotju s "kapitalskim" turizmom, kjer se profit prelije k investitorju, vsi eksterni stroški pa ostanejo pri domačinih.

Etični turizem želi sliko obrniti: turisti bodo dobili dostojne produkte in storitve za svoj denar ter bodo istočasno vedeli, da so s porabljenim denarjem prispevali k boljšemu življenju lokalnega prebivalstva. V okviru projekta projektni partnerji na čezmejnem področju v Sloveniji in na Madžarskem ustvarjamo oz. prenavljamo in opremljamo več turističnih objektov, namenjenih osveščenim (etičnim) turistom – kolesarjem, pohodnikom, kot tudi skupinam otrok, skupinam, ki se ukvarjajo z osebno rastjo,...itd. V razvoj kapacitet bodo vključene ranljive ciljne skupine, ljudi bomo učili novih znanj in veščin, kar jim bo omogočilo več možnosti za zaposlitev.

Jurka, Šmarnica, Klinton, Gemaj

Projektni partner, Zavod Marianum Veržej je skozi projektne aktivnosti pridobil štiri zanimive mobilne hiške, ki smo jih poimenovali po domačih samorodnicah: Jurka, Šmarnica, Klinoton, Gemaj in skupaj tvorijo glamping »Pod prleško brajdo«. Gre za nastanitvene objekte, ki vsaka sprejme do 10 oseb, gostje pa uporabljajo skupni sanitarni blok kampa. V sklopu projekta izvajamo tudi tematske kolonije: otroško, terapevtsko in »craft« kolonijo.