Promocija naravnega in kulturnega turizma

   

Naziv

Promocija naravnega in kulturnega turizma

Akronim

kulTURA = naTURA

Opis

Skupaj z občino Veržej kot vodilnim partnerjem ter še ostalimi partnerji Turistično društvo Veržej in Občina Križevci smo se prijavili na 5. javni poziv LAS Prlekija in bili uspešni.

V sklopu projekta bomo za svoje obiskovalce, obenem pa tudi za obiskovalce nove poti posneli šest kratkih promocijskih filmov na temo priprave naravnih materialov za namen in možnost rokodelskega ustvarjanja.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 70% upravičenih stroškov brez DDV.

Zavod Marianum nastopa kot partner v projektu.

Povezave

 

Evropske komisije namenjene evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Program Razvoj podeželja 2014 – 2020 – 2022

LAS Prlekija

Dogodki