Znanstveni posvet ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Veržej
13.11.2019

V Kovačičevi dvorani zavoda Marianum v Veržeju je v sredo, 13. novembra, potekal znanstveni posvet ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki sta ga pripravila Škofija Murska Sobota in Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti pod pokroviteljstvom Slovenske škofovske.

Namen znanstvenega posveta je bil celovito in sistematično pregledati, kaj se je dogajalo med prekmurskimi Slovenci ob koncu prve svetovne vojne in kakšno mesto so pri tem dogajanju imeli voditelji katoliških cerkvenih občestev. Pobudnik posveta je bil soboška škofija, pokroviteljstvo je prevzela Slovenska škofovska konferenca, za izvedbo pa je s sodelavci poskrbel Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti v Univerze Ljubljani. Namen organizatorjev je bil, da bi prispevki na znanstvenem posvetu posegli na vsa pomembna področja, ki so predstavljala versko predzgodovino dogajanja ob koncu vojne v Prekmurju, ravnanje katoliške skupnosti in njenih voditeljev ob koncu vojne in prispevke slednjih pri postavljanju temeljev za prihodnost narodne in cerkvene organiziranosti tega dela slovenskega etničnega prostora.

Posvet je odprl in goste pozdravil soboški škof dr. Peter Štumpf. S prispevki pa so sodelovali Dr. Stanislav Zver, prof. dr. Vinko Škafar, dr. Fanika Krajnc-Vrečko, izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, dr. Bojan Himmelreich, doc. dr. Andrej Hozjan, prof. dr. Ivan Janez Štuhec, prof. dr. Bogdan Kolar, Lojze Kozar ml., dr. Igor Salmič in dr. Franc Zorec.

Povzeto po: www.vatican.va