Murkova listina Centru DUO Veržej

Na Murkovanju v Slovenskem etnografskem muzeju, 11. novembra 2013, je prof. dr. Janez Bogataj  prebral utemeljitev in podelil Murkovo listino, ki jo je prejel Center DUO Veržej za ohranjanje in promocijo rokodelske dediščine v severovzhodni Sloveniji.

»Center domače in umetnostne obrti kot enota Zavoda Marianum Veržej kontinuirano skrbi za rokodelsko dediščino v severovzhodnem delu Slovenije. Poleg izobraževanj, trženja in promocije rokodelskih poklicev, za obiskovalce in goste, zlasti Term Banovci, in najavljene skupine pripravljajo rokodelske delavnice, predvsem s področja pletarstva in lončarstva. Za potrebe izvajanja rokodelskih delavnic so uredili lončarsko in kovaško delavnico.

V urejenem Ekomuzeju z knjižnico in dokumentacijskim centrom zbirajo, evidentirajo in hranijo informacije, literaturo in predmete pretekle rokodelske dediščine in hišnih dejavnosti. Naključni obiskovalci in turisti dobijo v promocijsko-informacijskem centru podatke o delujočih rokodelcih severovzhodne Slovenije in v zamejstvu.

V razstavnih prostorih Ekomuzeja prirejajo različne vseslovenske razstave z rokodelsko vsebino, predvsem v smislu apliciranja starih rokodelskih tehnik v nove, sodobne in uporabne predmete. Za doživetejše srečanje z rokodelskimi dejavnostmi je v neposredni bližini Centra v Veržeju in ob delavnicah na voljo urejen kamp z vso potrebno infrastrukturo.

Kot projektni partner v projektu Rokodelska akademija 1 in 2 je odgovoren za sodelovanje v razvojnem programu nacionalne poklicne kvalifikacije, izvajanj rokodelskih šol v naravi in izletov ter koordinacije rokodelskih kampov za različne ciljne skupine. Imajo tudi obsežno rokodelsko trgovino.

Zaradi velikega, skrbnega in načrtovanega vzdržnega ohranjanja rokodelske dediščine in njene promocije, še posebno v severovzhodnem delu Slovenije, kjer sta gospodarska in ekonomska moč na najnižji stopnji v državi, podeljujemo Centru domače in umetnostne obrti v Veržeju Murkovo listino.«