Don Boskovi salezijanci

 

Don Boskovi salezijanci (SDB) smo redovna družba, ki jo je ob koncu 19. stoletja v italijanskem Turinu ustanovil sv. Janez Bosko. To je skupnost redovnikov apostolskega življenja, katere člani smo duhovniki in laiki. Oboji imamo enakovredno temeljno izobrazbo in vzgojiteljsko poslanstvo. Različno pa je naše področje dela. Prvi smo v duhovniškem poklicu, drugi pa v drugih strokah.

Zvesti nalogam, ki nam jih je izročil sv. Janez Bosko, smo oznanjevalci evangelija mladim, posebno najrevnejšim; posebno skrb namenjamo duhovnim poklicem; smo vzgojitelji vere med preprostim ljudstvom, zlasti z družbenim obveščanjem in oznanjevanjem evangelija ljudstvom, ki ga še ne poznajo.

Naša značilnost oz. karizma znotraj Katoliške cerkve je vzgoja mladih po vzgojnem načinu sv. Janeza Boska, ki temelji na preventivnem vzgojnem sistemu.

Cilj našega vzgojnega prizadevanja je, da bi mladi bili "dobri kristjani in pošteni državljani". Svoje vzgojno poslanstvo zato opravljamo na najrazličnejših področjih: župnije, šole, domovi, mladinski centri, oratorij, socialno področje, področje družbenega obveščanja, misijoni.

Salezijanci smo navzoči v 130 državah sveta. Na Slovenskem delujemo od leta 1901 (Ljubljana Rakovnik). Od tod se je salezijansko delo razširilo tudi v druge sosednje dežele. Povezani smo v inšpektorijo (provinco) sv. Cirila in Metoda s sedežem v Ljubljani (ustanovljena l. 1922), ki šteje danes preko 90 članov. V Sloveniji delujemo organizirani v 8 redovnih skupnostih ter v eni skupnosti v Srbiji in v eni v Črni gori.