2. velikonočna, bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja